1. Tài liệu tặng:


- 500 từ ghép tiếng trung bồi: tại đây


- 301 câu đàm thoại tiếng trung: tại đây


- 900 câu giao tiếp hàng ngày: tại đây


- 1000 câu khẩu ngữ: tại đây


- 3000 câu giao tiếp cơ bản: tại đây


- Tài liệu tiếng trung bắt đầu cơ bản: tại đây


- Tài liệu tiếng trung giao tiếp: tại đây


2. File nghe TR-41: tự học tiếng trung từ con số 0 tập 1: tại đây


3. File nghe TR-42: tự học tiếng trung từ con số 0 tập 2: tại đây iBooks.vn trân trọng!