1. Tài Liệu Tặng TẠI ĐÂY


2. File nghe HAN-1: Tiếng Hàn Tổng hợp dành cho người Việt Nam - Sơ cấp 1: tại đây


3. File nghe HAN-2: Tiếng Hàn Tổng hợp dành cho người Việt Nam - Sơ cấp 2: tại đây


4. File nghe HAN-3: Tiếng Hàn Tổng hợp dành cho người Việt Nam - Sơ cấp 3: tại đây


5. File nghe HAN-4: Tiếng Hàn Tổng hợp dành cho người Việt Nam - Sơ cấp 4: tại đây


6. File nghe HAN-5: Tiếng Hàn Tổng hợp dành cho người Việt Nam - Sơ cấp 5: tại đây


7. File nghe HAN-6: Tiếng Hàn Tổng hợp dành cho người Việt Nam - Sơ cấp 6: tại đây


8. File nghe HAN-9: 5500 câu giao tiếp tiếng Hàn thông dụng: tại đây


9. File nghe HAN-16: Tiếng Hàn dành cho người bận rộn: tại đây


10. File nghe HAN-10: Từ vựng tiếng Hàn theo chủ đề: tại đây


11. Full video học tiếng HÀN cùng HYERI: tại đây


12. TÀI LIỆU TOPIK I-II + TÀI LIỆU TỔNG HỢP: tại đây


13. Tài liệu video từ vựng giáo trình sơ cấp 1: tại đây                                        


14. ***NEW Tài liệu video theo chủ đề tiếng HÀN: TẠI ĐÂY 


15. CẤU TRÚC NGỮ PHÁP THƯỜNG XUẤT HIỆN TRONG TOPIK I-II : TẠI ĐÂY


16. File nghe HAN 8: Tự học tiếng Hàn cho người mới bắt đầu : TẠI ĐÂY


iBooks.vn trân trọng!