PHƯƠNG PHÁP TỐT NHẤT ĐỂ BẮT ĐẦU HỌC TIẾNG TRUNG

Bạn quan tâm đến việc học tiếng Trung, nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Học một ngôn ngữ thứ...

TRẢ LỜI "ĐỒNG Ý" TRONG TIẾNG TRUNG BẰNG NHIỀU CÁCH

Trong tiếng Anh, từ "Vâng" được sử dụng nhất quán để thể hiện sự đồng ý hoặc chấp thuận. “Bạn...

TAGS